2021 års ALD gick av stapeln i ett sommarvarmt Ånnaboda, väster om Örebro. Tillsammans med flera andra aktörer inom friluftsliv blev det en lyckad dag. 2022 blir den 4 juni, då ses vi vid en annan lokal led!

Alla Leders Dag